Nimetön suunn.malli (77)

Katse kampanjavuoteen

Vuosi vaihtui ja on hyvä hetki myös kääntää katse menneen vuoden Koti on tärkein -kampanjaan. Kampanja aloitettiin heti vuoden alussa ja se kasvoi loppuvuoteen mennessä monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Halusimme nostaa kampanjalla esille kodin ja läsnäolon merkitystä. Tämä sanoma puhuttelee varmasti jokaista ja kaikki katsovat sitä omasta näkökulmastaan omien elämänkokemustensa kautta. Monipuolisuus näkyi myös kampanjan materiaalien sisällössä ja haluamme kiittää valtavasti kaikkia kampanjaan osallistuneita.

Saimme kotisivujen blogikirjoitukseen hienosti erilaisia näkökulmia kodin ja läsnäolon merkityksestä. Oli upeaa, että niin moni tunsi kampanjan sanoman tärkeäksi ja halusi antaa oman panoksensa blogikirjoittajana. Sisällöistä löytyy nuoren, vanhemman ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelevien ajatuksia. Jokainen kirjoitus oli erilainen ja toi kampanjan sanomaan oman tärkeän näkökulmansa.

Videohaastatteluilla halusimme tuoda esille kaiken ikäisten näkemyksiä siitä, mitä sana koti tuo heille mieleen. Jokainen haastattelukokemus oli omanlaisensa ja erittäin antoisa. Haastatteluista tulee esille myös se, kuinka elämän tuomat kokemukset näkyivät kodin merkityksessä vastaajalle. Koontivideossa on kaikkien ikäryhmien vastauksia ja se nitoo hienosti yhteen haastattelun alkuperäisen idean.

Kysely vanhemmille -osiossa halusimme mahdollistaa sen pohtimisen, mitä vanhemmuus merkitsee itselle. Vanhemmuus on sekä haastavaa että palkitsevaa ja päädyimmekin kysymään vanhemmilta juuri näitä asioita: Mikä on vanhemmuudessa haastavinta ja mikä palkitsevinta? Saimme hienoja vastauksia ja niistä tehtiin koonti videomuotoon. Vanhemmuus on todella antoisaa, mutta siinä on myös omat haastavat puolensa. On hyvä muistaa, että riittää juuri sellaisena kuin on. Itsensä lempeä ja hyväksyvä kohtaaminen peilautuu siihen kuina kohtaamme jälkikasvumme. On myös tärkeää muistaa huomata omat onnistumiset vanhempana. Kun antaa kiitosta itselle, sitä on helpompi antaa myös muille. 

Kampanja huipentui 1.12. järjestettyyn loppuseminaariin, johon oli mahdollista osallistua myös etänä. Alun teknisten haasteiden jälkeen seminaari osoittautui monipuoliseksi ja antoisaksi. Varsinkin paneelikeskustelu oli mielenkiintoinen ja toi esille tärkeitä näkökulmia. Eräs katsoja kommentoi, että jokaisen olisi hyvä nähdä kyseinen paneelikeskustelu. Olemme valtavan iloisia, että saimme luvan paneelikeskustelun tallenteen julkaisemiseen. Löydät sen www.kotiontarkein.fi etusivulta sekä Elämäni Sankari ry:n You Tube-kanavalta.

Saimme kampanjaan mukaan hienoja yhteistyökumppaneita ja haluamme kiittää heitä kaikkia tästä yhteistyöstä ja heidän panoksestaan. Kampanja oli ensimmäinen laatuaan Elämäni Sankari ry:lle, vaikka sanoma sen takana onkin aina ollut toiminnassa mukana. Opimme valtavasti matkan varrella ollessamme uuden äärellä ja tulemme hyödyntämään näitä oppeja tulevaisuudessa. Kampanja jää elämään ja kotisivut kaikkine materiaaleineen ihmisten käyttöön. Pidetään jatkossakin mielessä aidon läsnäolon ja kodin merkitys. Koti on tärkein.

Veera von Hertzen
Elämäni Sankari ry